Hodnocení
1. Nabídka laboratorních metod prováděných laboratoří
2. spokojenost s rychlostí provedení vyšetření
3. spokojenost s chováním pracovníků naší laboratoře
4. způsob sdělování výsledků
5. kvalita lékařských konzultací a interpretací výsledků
Náměty a připomínky

Identifikace klienta

Název zdravotnického zařízení
Jméno a příjmení lékaře