Vážené kolegyně, vážení kolegové, Již před 5 lety se nám podařilo ve spolupráci s přední českou cytopatoložkou, Prof. MUDr. Jaroslavou Duškovou, CSc. FIAC, zavést do rutinního vyšetřování imunocytochemickou identifikaci nádorových elementů v likvoru a dalších extravaskulárních tekutinách (EVT).  Podrobněji viz náš článek v Brain and Behavior z r. 2017 zde Nyní postupujeme na poli cytologické diagnostiky opět dále- po
Read More

Rozšíření spektra neurálních autoprotilátek Mgr. Jarmila Mouchová 1) Rozšíření spektra vyšetřovaných protilátek proti neuronálním antigenům ve třídě IgG metodou rekombinantní Line Assay (anti-Yo, Hu, Ri, Ma1, PNMA2-Ma2/Ta, Amfifysin., CV2, Titin, SOX1, GAD, Tr, Zic4, Recoverin, PKCγ) s možností stanovení i. th. syntézy anti-GAD (event. dalších). Jedná se o skupinu autoprotilátek asociovaných s paraneoplastickými neurologickými syndromy
Read More

Stanovení nových neurodegenerativních markerů MUDr. Lenka Ceprová Ke stanovení klasického likvorového tripletu t-Tau, p-Tau a Aβ42 nově v laboratoři Topelex zavádíme i možnost stanovení koncentrace Aβ40, a dále stanovení α- synukleinu. Alzheimerova nemoc (AD), řadící se mezi tauopatie, je progesivní neurodegenerativní onemocnění a nejčastější příčina demence. Diagnostika se mimo jiné opírá o laboratorní vyšetření, a
Read More

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dovolujeme si Vás informovat, že ze žádanek Laboratoře pro likvorologii,  neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o. aktuálně vypouštíme „INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K NAKLÁDÁNÍ SE VZORKEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO STANOVENÍ MEZILABORATORNÍ KVALITY A VÝZKUM„ a nadále již není potřeba tento souhlas vyplňovat. Naše pracoviště se i nadále bude samozřejmě podílet na vědecko-výzkumných
Read More