Vážení příznivci likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin, s lítostí oznamujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 jsme nuceni ZRUŠIT letošní ročník Sympozia pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin. Těšíme se na shledání s Vámi v náhradním termínu. prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o, je zařazena SZÚ na seznam laboratoří oprávněných provádět vyšetření koronaviru SARS-CoV-2. Na základně toho oprávnění provádíme rtPCR vyšetření pro vzorky odebrané ve zdravotnických zařízeních, t.č. neprovádí vyšetření pro samoplátce. Vzhledem k akutnímu nedostatku diagnostických kitů v ČR je však kapacita laboratoře prakticky vyčerpána- příjem vzorků
Read More

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Již před 5 lety se nám podařilo ve spolupráci s přední českou cytopatoložkou, Prof. MUDr. Jaroslavou Duškovou, CSc. FIAC, zavést do rutinního vyšetřování imunocytochemickou identifikaci nádorových elementů v likvoru a dalších extravaskulárních tekutinách (EVT).  Podrobněji viz náš článek v Brain and Behavior z r. 2017 zde Nyní postupujeme na poli cytologické diagnostiky opět dále- po
Read More