Dear Professor Bassetti,

I have received Your „STATEMENT FROM EAN PRESIDENT ON SITUATION IN UKRAINE“ and I feel obliged to respond. It is my utter belief that even an „apolitical, neutral organisation” must not conceal the truth and must call a spade a spade. To call this brutal war a „conflict“ or a „crisis“ is a euphemism far from the truth. It is evident that Russia is the aggressor in this war, attacking and invading the territory of a sovereign state Ukraine. There are women, children, and civilians among confirmed victims.

Calls for peace are noble-minded, however, if we cowardly conceal the truth, we are encouraging the aggressor to further vile actions. The first step towards restoring peace is stopping the evil and giving it its proper name. It was Russia which started this war in Ukraine, let’s unanimously condemn the war actions of Russia and challenge the aggressor to stop them immediately.

Dr. Ondřej Sobek, MD, CSc, MIAC
Laboratory for CSF, Neuroimmunology, Pathology and Special Diagnostics
Clinical laboratory accredited according EN ISO 15189
Expert laboratory workplace for EQA in CSF
Prague, Czech Republic

 

 

STATEMENT FROM EAN PRESIDENT ON SITUATION IN UKRAINE
It is with great sadness and concern that we at the European Academy of Neurology (EAN) learn of the situation rapidly unfolding in Ukraine. While we remain an apolitical, neutral organisation      representing healthcare professionals across Europe, including both Ukraine and Russia, we abhor the use of violence or war and see no place for either in settling disputes of any kind. We          hope and plead for a rapid and peaceful resolution to this conflict, so that as many lives as possible may be spared.
We call for all agencies and organisations providing humanitarian support in the region to receive the support and resources they need to respond to the crisis, and that they are not obstructed      or prevented from providing humanitarian or medical assistance to those in need.
On behalf of the EAN, we ask you to consider contributing to organisations which are setting up relief efforts to help civilian casualties and refugees in the region.

EAN is also committed to supporting neurological work forces affected by the current situation. We continue to monitor the situation closely.
We remain hopeful for a peaceful conclusion to this crisis soon and in the meantime implore both sides to ensure humanitarian and medical aid can reach those who need it, regardless of  allegiance.

Claudio L.A. Bassetti
President of the European Academy of Neurology

Please follow and like us:

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

chtěl bych Vám poděkovat za přízeň a spolupráci v letošním roce, a zároveň popřát za celou naší laboratoř klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2022.

Please follow and like us:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
události kolem COVID-19 nás všechny přiměly více využívat metod vzdálené komunikace. Tato zkušenost nás vede ke snaze vylepšit a zjednodušit elektronické komunikační nástroje mezi Vámi, klinickými lékaři a námi, jako laboratorním pracovištěm. Proto vedle již zavedených funkcionalit typu elektronické žádanky a online přístupu k výsledkům, zavádíme nově i možnost konzultovat online výsledky vyšetření jednotlivých pacientů- stačí kliknout na příslušnou ikonku u jména pacienta v sekci „Výsledky vyšetření“ na našem webu a Vaše zpráva bude automaticky zaslána prostřednictvím našeho laboratorního informačního systému přímo lékaři/ VŠ specialistovi, který výsledky Vašeho pacienta hodnotí. Odpověď z laboratoře se pak zobrazí opět přímo u konkrétního pacienta v přehledu výsledků na webu.
Pro ty z Vás, kteří preferují telefonické konzultace jsme samozřejmě na našich tel. číslech stále k dispozici jako doposud.
Doufáme, že tato funkcionalita Vám opět o něco zjednoduší a zefektivní práci a vzájemnou klinicko- laboratorní komunikaci.
Děkujeme za případné návrhy či připomínky a těšíme se na další spolupráci!

Please follow and like us:

Od 20.6.2020 provedena ve stanovení FLC kappa a lambda v likvoru i séru změna metodiky stanovení analytu z turbidimetrického na nefelometrické.
Dochází od toho data ke změně/ úpravě referenčních mezí metod a výpočtových vztahů:

Referenční interval FLC lambda (CSF): <0,23 mg/l Q FLC lambda (kvocient): <20,9*10^3 I FLC lambda (index): <5,7 Referenční meze FLC lambda v séru: <27mg/l Referenční interval FLC kappa (CSF): <0,340 mg/l Q FLC kappa (kvocient): <16,8*10^–3 I FLC kappa (index): <3,43 Referenční meze FLC kappa v séru: <22,4mg/l Zároveň již laboratoř neprovádí stanovení FLC kappa a lambda v moči.

Please follow and like us: