Dear Professor Bassetti, I have received Your „STATEMENT FROM EAN PRESIDENT ON SITUATION IN UKRAINE“ and I feel obliged to respond. It is my utter belief that even an „apolitical, neutral organisation” must not conceal the truth and must call a spade a spade. To call this brutal war a „conflict“ or a „crisis“ is
Read More

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, chtěl bych Vám poděkovat za přízeň a spolupráci v letošním roce, a zároveň popřát za celou naší laboratoř klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2022.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, události kolem COVID-19 nás všechny přiměly více využívat metod vzdálené komunikace. Tato zkušenost nás vede ke snaze vylepšit a zjednodušit elektronické komunikační nástroje mezi Vámi, klinickými lékaři a námi, jako laboratorním pracovištěm. Proto vedle již zavedených funkcionalit typu elektronické žádanky a online přístupu k výsledkům, zavádíme nově i možnost konzultovat online
Read More