Vážené kolegyně, Vážení kolegové,   děkujeme Vám za spolupráci v roce 2023, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nadcházejícího roku 2024. Vaše likvorologická laboratoř

Pro validní posouzení protilátkové odpovědi v likvorovém, potažmo CNS kompartmentu není rozhodující absolutní hodnota koncentrace nebo titr dané protilátky v likvoru, které jsou dynamicky závislé na aktuálním stavu hematolikvorové bariery (Q Alb), ale míra její intratékální syntézy – tu vyjadřuje tzv. protilátkový index (Antibody Index- AI). i.t. syntétu považujeme za prokázanou při hodnotě AI > 1.5. Hodnoty
Read More

Antifosfolipidové protilátky představují heterogenní skupinu protilátek, které mohou ovlivňovat pochody na odlišných úrovních koagulační kaskády, výsledkem tohoto působení bývá zpravidla určitý stupeň trombofilie. Tyto protilátky (zejména proti kardiolipinu, ale také proti kyselině fosfatidové, fosfatidylcholinu, fosfatidylethanolaminu, fosfatidylglycerolu, fosfatidylinositolu, fosfatidylserinu) a proteinové kofaktory (hlavně β2-glykoprotein I, annexin V a prothrombin) tvoří antigenní determinanty a participují svými vlastnostmi v
Read More