Technické vybavení

Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii je koncipována jako špičkové pracoviště svého druhu v rámci ČR- expertní pracoviště SEKK a postgraduální školící centrum.

To je pochopitelně podmíněno patřičným přístrojovým vybavením umožňujícím provádění analytických metod na odpovídající úrovni.

Analýza proteinových frakcí likvoru vyžaduje dostatečně senzitivní metodiky: laserová nefelometrie, elektrochemiluminiscenční imunoanalýza,

ELISA metodika nalézá v likvorové diagnostice široké uplatnění. Ať již se jedná o stanovení protilátek proti neurotropním mikrobiálním agens, či stanovení proteinů a peptidů o nízkých koncentracích jako jsou např. cytokiny, či strukturální proteiny CNS. K detekci mikrobiálního genomu v likvoru je k dispozici několik real-time PCR cyclerů. Pro vyšetření oligoklonálních imunoglobulinů je využívána citlivá IEF metodika s imunoblottingen.

Pro akutní neurodiagnostiku a průkaz mozkového krvácení se využívá spektrofotometr s kontinuálním záznamem.

Školicí pracoviště v likvorové cytologii vyžaduje kvalitní mikroskopické přístroje s více modalitami zobrazení, jako jsou např. mikroskopy Olympus s optickým systémem UIS2.