Personalní obsazení – Patologie

PROF. MUDR. JAROSLAVA DUŠKOVÁ, CSC., FIAC

Odborný garant oboru patologie

 

Atestace I. a II. st v oboru patologická anatomie
Obhajoba disertační práce na téma Trofické reakce hypofyzy a imunohistochemická klasifikace adenomů hypofýzy
Spolupracovnice International Academy of Cytology (FIAC)
Členka akreditační komise pro obor patologie
Členka komise pro národní program screeningu cervikálního karcinomu
Jmenována profesorkou v oboru patologické anatomie

PRAXE

Od r. 1976 dosud zaměstnána ve II. patologicko anatomickém ústavu FVL, nyní Ústavu patologie 1. LF UK Praha. Částečným úvazkem působí jako samostatně pracující lékař ve

Všeobecné fakultní nemocnici. Od roku 2006 působí jako pedagogický pracovník, garant pro obor patologie při Vysoké škole zdravotní.

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

 

členka Česká lékařské společnosti J.E. Purkyně
členka Společnosti patologů
člen výboru Endokrinologická společnosti
členka Společnosti klinické cytologie, od roku 1994 dosud vědecký sekretář
členka Spolku lékařů českých v Praze
členka International Academy of Pathology
členka International Academy of Cytology, fellow
členka European Federation of Cytology Societies
členka – educational committee

PUBLIKACE

110 původních sdělení, z toho 25 v časopisech s IF

111 dalších prací (kapitoly v monografiích (4). učebních textech (14), přehledné články (6), abstrakta z mezinárodních sjezdů (65), recenze a populární články (22).