O laboratoři

 

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o, představuje v ČR ojedinělé multidisciplinární pracoviště zaměřené na laboratorní diagnostiku zejména mozkomíšního moku- likvoru, ale i dalších extravaskulárních tekutin a krve v oborech klinické biochemie, imunologie, mikrobiologie, patologie a cytologie.

Pracoviště navazuje a dále rozvíjí koncepci Laboratoře pro likvorologii a neuroimunologii při Neurologické klinice 1. LF UK, a následně Nemocnice Na Homolce. V roce 2008 byla laboratoř ustanovena jako samostatný právní subjekt Topelex s.r.o. v areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha. Od 2013 se laboratorní provoz nachází v nových prostorách v Nemocnici “Clinicum” Vysočany, Praha 9.

Laboratoř má výrazně nadregionální charakter se spádem z celé ČR, vykonává funkci expertního pracoviště pro vyšetřování likvoru v systému externí kontroly kvality (SEKK) v ČR a SR a pravidelně prochází jak národními, tak evropskými kontrolními cykly mezilaboratorního porovnávání kvality (EQA). Laboratoř vyšetřuje ročně největší objem vzorků likvoru v rámci ČR a nově se diagnostické zaměření rozšířilo i na vyšetřování ostatních extravaskulárních tekutin, patologicko- cytologickou a speciální laboratorní diagnostiku.

Zdravotnická laboratoř je akreditována dle normy ČSN EN ISO 15189 u Českého institutu pro akreditaci