V likvoru (event. EDTA nebo plazmě) stanovujeme metodou PCR – viz naše nová žádanka

Anaplasma phagocytophilum se přenáší na člověka kousnutím klíštěte, způsobuje lidskou granulocytární anaplasmózu (HGA), dříve známou jako lidskou granulocytární ehrlichiózu (HGE). Mezi typické příznaky patří horečka, bolest hlavy, zimnice a bolesti svalů, které se obvykle objevují během 1-2 týdnů po přisátí klíštěte. Epidemiologie této nákazy je díky stejnému přenašeči velmi podobná Lymeské borelióze, v úvahu je tedy třeba vzít i koinfekci právě s boreliemi.

Please follow and like us:

Vyšetření panelu autoprotilátek proti membránovým a synaptickým neurálním antigenům anti-NMDAR, anti-AMPAR1, anti-AMPAR2, anti-GABABR, VKGC podjednotky (anti-LGI1, anti-caspr-2). Požadavek na vyšetření u pacientů splňujících kriteria (viz komentář) nutno zaslat na samostatné žádance!

Vyšetření z likvoru a séra je indikováno u pacientů splňující klinicko- laboratorní kriteria susp. limbické encefalitidy (LE): subakutní porucha paměti, epileptické záchvaty (zejm. temporální, SE), psychiatrické příznaky (afektivní poruchy, poruchy chování, osobnosti, psychotické projevy), charakteristický MRI nález (zvýšení signálu v mediotemporálních oblastech na T2 a FLAIR). Požadavek na vyšetření nutno zaslat na samostatné žádance, s uvedením epikrízy pacienta, vč. popisu MRI nálezu..

Please follow and like us:

Nabízíme nově detekci DNA mykobakterií a RNA Enterovirů (nejčastější etiologické agens serozních neuroinfekcí v našich geografických podmínkách).

Vyšetření lze zaškrnout v on-line interaktivních žádankách, popř. zaškrtnout (či dopsat) do “staré” papírové žádanky…

Please follow and like us: