K DISPOZICI VYŠETŘENÍ MOZAIKY AUTOPROTILÁTEK U LIMBICKÉ ENCEFALITIDY (LE)

Vyšetření panelu autoprotilátek proti membránovým a synaptickým neurálním antigenům anti-NMDAR, anti-AMPAR1, anti-AMPAR2, anti-GABABR, VKGC podjednotky (anti-LGI1, anti-caspr-2). Požadavek na vyšetření u pacientů splňujících kriteria (viz komentář) nutno zaslat na samostatné žádance!

Vyšetření z likvoru a séra je indikováno u pacientů splňující klinicko- laboratorní kriteria susp. limbické encefalitidy (LE): subakutní porucha paměti, epileptické záchvaty (zejm. temporální, SE), psychiatrické příznaky (afektivní poruchy, poruchy chování, osobnosti, psychotické projevy), charakteristický MRI nález (zvýšení signálu v mediotemporálních oblastech na T2 a FLAIR). Požadavek na vyšetření nutno zaslat na samostatné žádance, s uvedením epikrízy pacienta, vč. popisu MRI nálezu..

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *