Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2023, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nadcházejícího roku 2024.

Vaše likvorologická laboratoř

Please follow and like us:

Pro validní posouzení protilátkové odpovědi v likvorovém, potažmo CNS kompartmentu není rozhodující absolutní hodnota koncentrace nebo titr dané protilátky v likvoru, které jsou dynamicky závislé na aktuálním stavu hematolikvorové bariery (Q Alb), ale míra její intratékální syntézy – tu vyjadřuje tzv. protilátkový index (Antibody Index- AI). i.t. syntétu považujeme za prokázanou při hodnotě AI > 1.5. Hodnoty 1.3-1.5 se mohou považovat za hraniční, nižší hodnoty AI pak za negativní.

Z výše uvedených důvodů, a na základě doporučení výrobců konkrétních diagnostických souprav, přestáváme postupně u řady vyšetření protilátek uvádět referenční rozmezí koncentrací protilátek ve smyslu absolutních hodnot. Nejnověji se tato aktualizace referenčního rozmezí týká stanovení protilátek proti viru klíšťové meningoencefalitidy (TBE- Tick-born encephalitis), kde nově bude uváděno pouze ref. rozmezí pro protilátkový index (AI).

Podrobněji ke vztahům a výpočtům i.t. syntézy viz např. původní práce prof. Hansotto Reibera:

Please follow and like us:

Antifosfolipidové protilátky představují heterogenní skupinu protilátek, které mohou ovlivňovat pochody na odlišných úrovních koagulační kaskády, výsledkem tohoto působení bývá zpravidla určitý stupeň trombofilie. Tyto protilátky (zejména proti kardiolipinu, ale také proti kyselině fosfatidové, fosfatidylcholinu, fosfatidylethanolaminu, fosfatidylglycerolu, fosfatidylinositolu, fosfatidylserinu) a proteinové kofaktory (hlavně β2-glykoprotein I, annexin V a prothrombin) tvoří antigenní determinanty a participují svými vlastnostmi v iniciální fázi koagulační kaskády či v kontrolních mechanismech této kaskády.

Detekce těchto protilátek umožňuje diagnostiku antifosfolipidového syndromu (APS), jehož klinickou manifestací jsou trombózy (hluboká žilní trombóza, plicní embolie, cévní mozkové příhody, transitorní ischemické ataky, infarkt myokardu), a dále mikrotrombotizace v nejrůznějších tkáních či orgánech, způsobující např. kardiální, kožní, endokrinní komplikace, postižení reprodukčních orgánů, gastrointestinální oblasti a postižení oka.

U nemocných s APS se také setkáváme s poměrně širokým spektrem manifestací, které nelze trombózou ani mikrotrombotizací tkáně uspokojivě vysvětlit. Patří k nim projevy neurologické (migréna, epilepsie, závažné poruchy kognitivních funkcí, encefalopatie, pseudotumor cerebri, syndrom napodobující sclerosis multiplex), kardiovaskulární (postižení chlopní, kardiomyopatie), kožní (livedo reticularis či racemosa), hematologické (autoimunitní hemolytické anémie, trombocytopenie), avaskulární kostní nekróza, nefropatie asociovaná s APS a poruchy reprodukce.

 

Buliková A. Antifosfolipidový syndrom – klinické projevy, diagnostika a možnosti léčby, komplikace. Remedia 2016; 26: 439–445.

 

Dostupné na nejnovější verzi kompletní žádanky (Verze202/I/KŽ – v sekci ke stažení).

Please follow and like us:

Dear Professor Bassetti,

I have received Your „STATEMENT FROM EAN PRESIDENT ON SITUATION IN UKRAINE“ and I feel obliged to respond. It is my utter belief that even an „apolitical, neutral organisation” must not conceal the truth and must call a spade a spade. To call this brutal war a „conflict“ or a „crisis“ is a euphemism far from the truth. It is evident that Russia is the aggressor in this war, attacking and invading the territory of a sovereign state Ukraine. There are women, children, and civilians among confirmed victims.

Calls for peace are noble-minded, however, if we cowardly conceal the truth, we are encouraging the aggressor to further vile actions. The first step towards restoring peace is stopping the evil and giving it its proper name. It was Russia which started this war in Ukraine, let’s unanimously condemn the war actions of Russia and challenge the aggressor to stop them immediately.

Dr. Ondřej Sobek, MD, CSc, MIAC
Laboratory for CSF, Neuroimmunology, Pathology and Special Diagnostics
Clinical laboratory accredited according EN ISO 15189
Expert laboratory workplace for EQA in CSF
Prague, Czech Republic

 

 

STATEMENT FROM EAN PRESIDENT ON SITUATION IN UKRAINE
It is with great sadness and concern that we at the European Academy of Neurology (EAN) learn of the situation rapidly unfolding in Ukraine. While we remain an apolitical, neutral organisation      representing healthcare professionals across Europe, including both Ukraine and Russia, we abhor the use of violence or war and see no place for either in settling disputes of any kind. We          hope and plead for a rapid and peaceful resolution to this conflict, so that as many lives as possible may be spared.
We call for all agencies and organisations providing humanitarian support in the region to receive the support and resources they need to respond to the crisis, and that they are not obstructed      or prevented from providing humanitarian or medical assistance to those in need.
On behalf of the EAN, we ask you to consider contributing to organisations which are setting up relief efforts to help civilian casualties and refugees in the region.

EAN is also committed to supporting neurological work forces affected by the current situation. We continue to monitor the situation closely.
We remain hopeful for a peaceful conclusion to this crisis soon and in the meantime implore both sides to ensure humanitarian and medical aid can reach those who need it, regardless of  allegiance.

Claudio L.A. Bassetti
President of the European Academy of Neurology

Please follow and like us: