AI pro stanovení protilátkové odpovědi proti infekčním agens v likvoru

Pro validní posouzení protilátkové odpovědi v likvorovém, potažmo CNS kompartmentu není rozhodující absolutní hodnota koncentrace nebo titr dané protilátky v likvoru, které jsou dynamicky závislé na aktuálním stavu hematolikvorové bariery (Q Alb), ale míra její intratékální syntézy – tu vyjadřuje tzv. protilátkový index (Antibody Index- AI). i.t. syntétu považujeme za prokázanou při hodnotě AI > 1.5. Hodnoty 1.3-1.5 se mohou považovat za hraniční, nižší hodnoty AI pak za negativní.

Z výše uvedených důvodů, a na základě doporučení výrobců konkrétních diagnostických souprav, přestáváme postupně u řady vyšetření protilátek uvádět referenční rozmezí koncentrací protilátek ve smyslu absolutních hodnot. Nejnověji se tato aktualizace referenčního rozmezí týká stanovení protilátek proti viru klíšťové meningoencefalitidy (TBE- Tick-born encephalitis), kde nově bude uváděno pouze ref. rozmezí pro protilátkový index (AI).

Podrobněji ke vztahům a výpočtům i.t. syntézy viz např. původní práce prof. Hansotto Reibera:

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *