Vážené kolegyně, vážení kolegové,
události kolem COVID-19 nás všechny přiměly více využívat metod vzdálené komunikace. Tato zkušenost nás vede ke snaze vylepšit a zjednodušit elektronické komunikační nástroje mezi Vámi, klinickými lékaři a námi, jako laboratorním pracovištěm. Proto vedle již zavedených funkcionalit typu elektronické žádanky a online přístupu k výsledkům, zavádíme nově i možnost konzultovat online výsledky vyšetření jednotlivých pacientů- stačí kliknout na příslušnou ikonku u jména pacienta v sekci „Výsledky vyšetření“ na našem webu a Vaše zpráva bude automaticky zaslána prostřednictvím našeho laboratorního informačního systému přímo lékaři/ VŠ specialistovi, který výsledky Vašeho pacienta hodnotí. Odpověď z laboratoře se pak zobrazí opět přímo u konkrétního pacienta v přehledu výsledků na webu.
Pro ty z Vás, kteří preferují telefonické konzultace jsme samozřejmě na našich tel. číslech stále k dispozici jako doposud.
Doufáme, že tato funkcionalita Vám opět o něco zjednoduší a zefektivní práci a vzájemnou klinicko- laboratorní komunikaci.
Děkujeme za případné návrhy či připomínky a těšíme se na další spolupráci!

Please follow and like us:

Od 20.6.2020 provedena ve stanovení FLC kappa a lambda v likvoru i séru změna metodiky stanovení analytu z turbidimetrického na nefelometrické.
Dochází od toho data ke změně/ úpravě referenčních mezí metod a výpočtových vztahů:

Referenční interval FLC lambda (CSF): <0,23 mg/l Q FLC lambda (kvocient): <20,9*10^3 I FLC lambda (index): <5,7 Referenční meze FLC lambda v séru: <27mg/l Referenční interval FLC kappa (CSF): <0,340 mg/l Q FLC kappa (kvocient): <16,8*10^–3 I FLC kappa (index): <3,43 Referenční meze FLC kappa v séru: <22,4mg/l Zároveň již laboratoř neprovádí stanovení FLC kappa a lambda v moči.

Please follow and like us:

V souvislosti s opatřeními kvůli epidemii COVID-19 a změně provozního režimu laboratoře se zaměřením na testování SARS-CoV-2 si dovolujeme upozornit, že v ojedinělých případech není laboratoř nyní schopna dodržet deklarované časy odezvy (TAT) u některých rutinních vyšetření. U urgentních a STATIM vyšetření u akutních pacientů jsou i nadále časy odezvy laboratoří samozřejmě striktně dodržovány.
V případě nutnosti individuálně urychlit vyšetření vzhledem ke klinickému stavu pacienta, kontaktujte prosím laboratoř (non stop tel. 724 978 303).

Děkujeme za pochopení!

Please follow and like us:

Vážení příznivci likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin,

s lítostí oznamujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 jsme nuceni ZRUŠIT letošní ročník Sympozia pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin.

Těšíme se na shledání s Vámi v náhradním termínu.

prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Please follow and like us:

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o, je zařazena SZÚ na seznam laboratoří oprávněných provádět vyšetření koronaviru SARS-CoV-2. Na základně toho oprávnění provádíme rtPCR vyšetření pro vzorky odebrané ve zdravotnických zařízeních, t.č. neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Vzhledem k akutnímu nedostatku diagnostických kitů v ČR je však kapacita laboratoře prakticky vyčerpána- příjem vzorků do laboratoře je proto možný pouze po předchozím dotazu a domluvě na dostupnosti vyšetření.

 

Pokyny pro preanalytickou fázi a požadavky na transport vzorků vzorků jsou uvedeny v aktualizované verzi Laboratorní příručky

 

Please follow and like us:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Již před 5 lety se nám podařilo ve spolupráci s přední českou cytopatoložkou, Prof. MUDr. Jaroslavou Duškovou, CSc. FIAC, zavést do rutinního vyšetřování imunocytochemickou identifikaci nádorových elementů v likvoru a dalších extravaskulárních tekutinách (EVT).  Podrobněji viz náš článek v Brain and Behavior z r. 2017 zde

Nyní postupujeme na poli cytologické diagnostiky opět dále- po několikaletém výzkumu ve spolupráci se zahraničním partnerem, zavádíme do rutinní praxe pokročilou imunofenotypizaci buněk v likvoru a EVT pomocí průtokové cytometrie.
(Pro zájemce popis metody zde  ).

Zásadní diagnostický význam spočívá v unikátním propojení těchto morfologických a imunofenotypizačních metod v rámci naší laboratoře:Klasická mikroskopická cytologie, jako vstupní vyšetření, hodnotí buněčné elementy na základě morfologie  – cytolog je tak schopen identifikovat základní typy buněčných řad, jako jsou lymfocyty, monocyty, neutrofily, ale i mikrobiální agens a případné nádorové buňky.

Pro bližší určení zejm. nádorových elementů pak slouží imunocytochemická detekce membránových, cytoplazmatických a jaderných antigenů maligních buněk, která nám odpoví na otázku, o jaký typ nádoru se jedná (karcinom, primární tumor CNS, melanom…) a dokonce i určí jeho původ  (např. mammární karcinom…).

Průtoková cytometrie pak rozšiřuje naše diagnostické možnosti o další zásadní informace:

– u nádorových elementů hematogenního původu (leukemická, lymfomová infiltrace CNS) odhalí v likvoru klon maligních buněk, popř. určí jeho bližší CD typizaci
– u zánětů charakterizuje a kvantifikuje zastoupení základních lymfocytárních populací T a B a jejich další subtypy a aktivační stadium- pomůže tak např. lépe odlišit zánětlivou celulizaci u autoimunitních procesů od neuroinfekcí
dg. neurosarkoidosy

Bez použití průtokové cytometrie, jen morfologickými mikroskopickými metodami, je výše uvedená bližší buněčná identifikace prakticky nemožná. Na druhou stranu jen v kombinaci se  vstupním cytologickým zhodnocením můžeme odhalit celou řadu dalších afekcí, jako erytrofágy u SAK, bakterie u purulentního zánětu atd. – v těchto případech pak nutnost dalších imuno vyšetření odpadá…

Tudíž teprve v komplexní kombinací cytologické a imunocytochemické laboratoře s průtokovou cytometrií tak získáváme unikátní diagnostický potenciál. Zároveň tento vícekrokový vyšetřovací algoritmus pomáhá racionálně hospodařit s laboratorními vyšetřeními- náročnější imunocytologické metody jsou v naší laboratoři indikovány vždy až na základě výsledků základního cytologického vyšetření, čímž předcházíme jejich případnému zbytečnému a neekonomickému provádění!

 

 

Kromě výše uvedeného rozšíření cytologické diagnostiky si Vás dovoluji upozornit i na další nově zavedená laboratorní vyšetření:

– rozšíření spektra neurodegenerativních a destrukčních markerů (stanovení beta amyloidu 1-40 a 1-42 ke standardní baterii h-Tau a p-Tau. . Nově pak i p-Nf(H) nejen v likvoru, ale i v séru)
– podstatné rozšíření spektra neurálních autoprotilátek (Zic4, PKC ƴ , DPPX…) a jejich kvantitativní stanovení a i.th. syntézu (zejm. anti-GAD, caspr2 aj.)
– panel protilátek u poruch nervosvalového přenosu ( AChR, MUSK, Titin, SOX1)
– stanovení protilátek proti HIV a CEA (karcinoembryonální antigen) v likvoru

(viz naše nová žádanka a aktuality na www.likvor.cz )

 

Těšíme se na další spolupráci na poli diagnostiky likvoru a extravaskulárních tekutin v roce 2020!

Please follow and like us: