Nově možnost ONLINE konzultace výsledků vyšetření

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
události kolem COVID-19 nás všechny přiměly více využívat metod vzdálené komunikace. Tato zkušenost nás vede ke snaze vylepšit a zjednodušit elektronické komunikační nástroje mezi Vámi, klinickými lékaři a námi, jako laboratorním pracovištěm. Proto vedle již zavedených funkcionalit typu elektronické žádanky a online přístupu k výsledkům, zavádíme nově i možnost konzultovat online výsledky vyšetření jednotlivých pacientů- stačí kliknout na příslušnou ikonku u jména pacienta v sekci „Výsledky vyšetření“ na našem webu a Vaše zpráva bude automaticky zaslána prostřednictvím našeho laboratorního informačního systému přímo lékaři/ VŠ specialistovi, který výsledky Vašeho pacienta hodnotí. Odpověď z laboratoře se pak zobrazí opět přímo u konkrétního pacienta v přehledu výsledků na webu.
Pro ty z Vás, kteří preferují telefonické konzultace jsme samozřejmě na našich tel. číslech stále k dispozici jako doposud.
Doufáme, že tato funkcionalita Vám opět o něco zjednoduší a zefektivní práci a vzájemnou klinicko- laboratorní komunikaci.
Děkujeme za případné návrhy či připomínky a těšíme se na další spolupráci!

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *