Změna metody stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů

Od 20.6.2020 provedena ve stanovení FLC kappa a lambda v likvoru i séru změna metodiky stanovení analytu z turbidimetrického na nefelometrické.
Dochází od toho data ke změně/ úpravě referenčních mezí metod a výpočtových vztahů:

Referenční interval FLC lambda (CSF): <0,23 mg/l Q FLC lambda (kvocient): <20,9*10^3 I FLC lambda (index): <5,7 Referenční meze FLC lambda v séru: <27mg/l Referenční interval FLC kappa (CSF): <0,340 mg/l Q FLC kappa (kvocient): <16,8*10^–3 I FLC kappa (index): <3,43 Referenční meze FLC kappa v séru: <22,4mg/l Zároveň již laboratoř neprovádí stanovení FLC kappa a lambda v moči.

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *