Západonilská horečka

Vzhledem k záchytu tohoto onemocnění i na našem území (ne importem) jsme zařadili do spektra vyšetření naší laboratoře přímý průkaz WN viru metodou PCR z plné krve, séra,  likvoru.

 

West Nile virus – jedná se o RNA virus z čeledě Flaviviridae, do rodu Flavivirus, přenašeči komáři (především rodu Culex).

Výskyt – tropy a subtropy, jižní a střední Evropa, Afrika, USA.

Patogeneze – podobně jako u příbuzného viru KME – po pomnožení v regionálních mízních uzlinách vzniká krátká primární virémie, infekce u osob s asymptomatickým průběhem může být po té ukončena. Pokud se replikace v uzlinách nezastaví, následuje sekundární virémie, může dojít k přestupu viru přes H-EB do CNS a poškození nervového systému způsobeného infekcí nervových buněk a imunopatologickými mechanizmy – cytotoxickou imunitní reakcí proti napadeným buňkám.

Klinický obraz – Inkubační doba 2-6 dní. Obvyklý inaparentní průběh. U klinicky manifestních případů patří mezi projevy náhlá horečka, silná bolest hlavy, bolesti břicha s nauzeou, bolest očí, myalgie, artralgie, na trupu a končetinách makulopapulózní vyrážka. U nekomplikovaných případů příznaky odeznívají většinou po 5 dnech. U komplikovaných případů nastupuje postižení nervového systému, meningeální příznaky, obrny periferních nervů.

V likvoru je patrný obraz serózního zánětu s lymfocytární pleocytózou a mírně zvýšenou celkovou bílkovinou.

Terapie je symptomatická.

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *