INFORMOVANÝ SOUHLAS U PACIENTA NA ŽÁDANKÁCH JIŽ NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolujeme si Vás informovat, že ze žádanek Laboratoře pro likvorologii,  neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o. aktuálně vypouštíme „INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K NAKLÁDÁNÍ SE VZORKEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO STANOVENÍ MEZILABORATORNÍ KVALITY A VÝZKUM„ a nadále již není potřeba tento souhlas vyplňovat.

Naše pracoviště se i nadále bude samozřejmě podílet na vědecko-výzkumných projektech, nicméně na základě právní expertizy, kterou si naše laboratoř recentně zadala v rámci provádění výzkumných projektů, dle § 81 odst. 4 Zákona o zdravotních službách se nevyžaduje souhlas pacienta v případě anonymizovaného použití biologického materiálu pro potřeby výuky, vědy nebo výzkumu, odebraného pacientovi při poskytování zdravotní péče.
Věříme, že vypuštění tohoto informovaného souhlasu zároveň sníží i Vaši administrativní zátěž při vyplňování žádanek a alespoň o něco Vám tak ulehčí práci…

Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem
prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Topelex s.r.o.
Laboratoř pro likvorologii,  neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku

Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189
Expertní pracoviště SEKK pro ČR a SR
IČ 28207190,  IČZ 06539000
Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9,

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *