Zásadní rozšíření cytologické diagnostiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Již před 5 lety se nám podařilo ve spolupráci s přední českou cytopatoložkou, Prof. MUDr. Jaroslavou Duškovou, CSc. FIAC, zavést do rutinního vyšetřování imunocytochemickou identifikaci nádorových elementů v likvoru a dalších extravaskulárních tekutinách (EVT).  Podrobněji viz náš článek v Brain and Behavior z r. 2017 zde

Nyní postupujeme na poli cytologické diagnostiky opět dále- po několikaletém výzkumu ve spolupráci se zahraničním partnerem, zavádíme do rutinní praxe pokročilou imunofenotypizaci buněk v likvoru a EVT pomocí průtokové cytometrie.
(Pro zájemce popis metody zde  ).

Zásadní diagnostický význam spočívá v unikátním propojení těchto morfologických a imunofenotypizačních metod v rámci naší laboratoře:Klasická mikroskopická cytologie, jako vstupní vyšetření, hodnotí buněčné elementy na základě morfologie  – cytolog je tak schopen identifikovat základní typy buněčných řad, jako jsou lymfocyty, monocyty, neutrofily, ale i mikrobiální agens a případné nádorové buňky.

Pro bližší určení zejm. nádorových elementů pak slouží imunocytochemická detekce membránových, cytoplazmatických a jaderných antigenů maligních buněk, která nám odpoví na otázku, o jaký typ nádoru se jedná (karcinom, primární tumor CNS, melanom…) a dokonce i určí jeho původ  (např. mammární karcinom…).

Průtoková cytometrie pak rozšiřuje naše diagnostické možnosti o další zásadní informace:

– u nádorových elementů hematogenního původu (leukemická, lymfomová infiltrace CNS) odhalí v likvoru klon maligních buněk, popř. určí jeho bližší CD typizaci
– u zánětů charakterizuje a kvantifikuje zastoupení základních lymfocytárních populací T a B a jejich další subtypy a aktivační stadium- pomůže tak např. lépe odlišit zánětlivou celulizaci u autoimunitních procesů od neuroinfekcí
dg. neurosarkoidosy

Bez použití průtokové cytometrie, jen morfologickými mikroskopickými metodami, je výše uvedená bližší buněčná identifikace prakticky nemožná. Na druhou stranu jen v kombinaci se  vstupním cytologickým zhodnocením můžeme odhalit celou řadu dalších afekcí, jako erytrofágy u SAK, bakterie u purulentního zánětu atd. – v těchto případech pak nutnost dalších imuno vyšetření odpadá…

Tudíž teprve v komplexní kombinací cytologické a imunocytochemické laboratoře s průtokovou cytometrií tak získáváme unikátní diagnostický potenciál. Zároveň tento vícekrokový vyšetřovací algoritmus pomáhá racionálně hospodařit s laboratorními vyšetřeními- náročnější imunocytologické metody jsou v naší laboratoři indikovány vždy až na základě výsledků základního cytologického vyšetření, čímž předcházíme jejich případnému zbytečnému a neekonomickému provádění!

 

 

Kromě výše uvedeného rozšíření cytologické diagnostiky si Vás dovoluji upozornit i na další nově zavedená laboratorní vyšetření:

– rozšíření spektra neurodegenerativních a destrukčních markerů (stanovení beta amyloidu 1-40 a 1-42 ke standardní baterii h-Tau a p-Tau. . Nově pak i p-Nf(H) nejen v likvoru, ale i v séru)
– podstatné rozšíření spektra neurálních autoprotilátek (Zic4, PKC ƴ , DPPX…) a jejich kvantitativní stanovení a i.th. syntézu (zejm. anti-GAD, caspr2 aj.)
– panel protilátek u poruch nervosvalového přenosu ( AChR, MUSK, Titin, SOX1)
– stanovení protilátek proti HIV a CEA (karcinoembryonální antigen) v likvoru

(viz naše nová žádanka a aktuality na www.likvor.cz )

 

Těšíme se na další spolupráci na poli diagnostiky likvoru a extravaskulárních tekutin v roce 2020!

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *